Acta litteraria comparativa


„Acta litteraria comparativa“ – Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos ir Lietuvos edukologijos universiteto serijinis išteklius, skirtas tradiciniams ir moderniems komparatyvistiniams (tarpkultūriniams, tarpdalykiniams, tarptekstiniams) tyrinėjimams, skatinant jiems taikyti naujas arba atnaujintas teorijas ir metodines prieigas. Tokius tyrimus propaguoja 2005 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Visuotinės literatūros katedros (dabar – Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedra) iniciatyva įkurta Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija (LLLA), tais pačiais metais tapusi Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo (REELC, ENCLS) nare.

„Acta litteraria comparativa“ leidžiamas nuo 2006 m., periodiškumas – kas dveji metai. Mokslo darbų leidinyje skelbiami lietuvių ir užsienio mokslininkų darbai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų kalbomis, atitinkantys mokslo straipsniams keliamus reikalavimus, turintys santrauką anglų kalba ir kitas mokslo straipsniui būtinas dalis: nurodomas tyrimų tikslas, objektas, metodai, pateikiami tyrimo rezultatai ir išvados. Straipsnius recenzuoja du recenzentai ir aptaria redakcinės kolegijos nariai. Redakcinę kolegiją, kuri neretai atnaujinama, sudaro Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai.

„Acta litteraria comparativa“ yra įtrauktas į duomenų bazę MLA International Bibliography

Daugiau informacijos apie leidinį ir Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos veiklą svetainėje www.llla.lt/

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License