Redkolegija

Vyriausias redaktorius

 1. Dr. Dalia Cidzikaitė, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva

Redkolegijos nariai

 1. Dr. Dalia Cidzikaitė, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva
 2. Dr. Elena Baliutytė - Riliškienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuva
 3. Prof. habil. dr. Virginija Balsevičiūtė - Šlekienė, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva
 4. Prof. dr. Lucia Boldrini, Londono Goldsmito universitetas, Jungtinė Karalystė
 5. Dr. Genovaitė Dručkutė, Vilniaus universitetas, Lietuva
 6. Dr. Aušra Jurgutienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuva
 7. Doc. dr. Peggy Karpouzou, Atėnų universitetas, Graikija
 8. Doc. dr. Gitana Vanagaitė, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva
 9. Doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva
 10. Prof. dr. Vytautas Martinkus, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva
 11. Prof. habil. dr. Alain Montandon, Klermon - Ferano universitetas, Prancūzija
 12. Prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka, Vilniaus universitetas, Lietuva
 13. Prof. dr. Sigutė Radzevičienė, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva
 14. Prof. dr. Jüri Talvet, Tartu universitetas, Estija
 15. Prof. dr. Nijolė Vaičiulėnaitė - Kašelionienė, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva
 16. Dr. Manfredas Žvirgždas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuva