Rėmėjai

Leidėjas

Lietuvos edukologijos universitetas

Sponsors

Leidinio „Acta litteraria comparativa“ Nr. 7 parėmė Lietuvos mokslo taryba (paramos akademinei asociacijai skyrimo sutartis Nr. ACO-24/2014), Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija, Lietuvos edukologijos universitetas.

Ankstesnius numerius rėmė: Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos edukologijos universitetas (Vilniaus pedagoginis universitetas), Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos lyginamosios literatūros asociacija.