Tarp centro ir periferijos. Laiško vaidmuo šiuolaikinėje lenkių literatūroje

Ilona Wróbel

Santrauka


Straipsnio pradžioje aptariamas laiško žanras ir jo panaudojimo atvejai šiuolaikinėje lenkų kultūroje ir literatūroje. Autorė bando įvardyti laiško šių dienų lenkų literatūroje, sukurtoje moterų, vietą. Ji išskiria trumpas, lakoniškas laiško formas, įterptas romanuose ir vaidinančias juose antraeilį vaidmenį, o taip pat ir laiškus, sudarančius savarankiškus istorijų fragmentus ir ten atliekančius kur kas svarbesnes funkcijas. Straipsnis pabrėžia kūrybinę laiško vertę meniniame kūrinyje ir pateikia rašytojų naudojamų laiško formų įvairovę: stilizuoti laiškai, monologai, kvazi laiškai, žinutės. Šalia tradicinių laiškų, straipsnis taip pat aptaria modernaus bendravimo formas – el. laiškus, naudojamus romanuose. Jame taip pat bandoma pažvelgti į laiškuose atsispindintį moteriškumą.

Esminiai žodžiai: laiškas, moterų rašymas, lenkų šiuolaikinė literatūra.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/alc.2014.11


Visas tekstas:

PDF (English)