Epistolinis eilėraštis modernistinėje lietuvių ir lenkų poezijoje

Beata Kalęba

Santrauka


Šio straipsnio objektas yra istorinis-literatūrinis tyrimas, pasitelkus rekonstruojančią interpretaciją. Tikslas – ištirti ir interpretuoti keletą lietuviškų ir lenkiškų eilėraščių bei apibūdinti jų poetines priemones. Eilėraščiai, veikiami skirtingų literatūrinių tradicijų, yra sukurti skirtingomis kalbomis, nepaisant to, jie kalba apie panašią istorinę ir egzistencinę patirtį. Kitas klausimas, kurį straipsnis tiria, yra modernizmo formulė autorių kūriniuose, kurių šaknys glūdi ne Vakaruose, o Rytų Europoje. Straipsnyje analizuojami Czesławo Miłoszo Do Jonathana Swifta, Alfonso Nykos-Niliūno Užgavėnių kaukės, Stanisławo Barańczako Widokówka z tego świata, Tomo Venclovos Disciplinuoti ir bausti. Apsilankymas tardymo izoliatoriuje IZ – 45/1 ir ištrauka iš Jono Meko Žodžiai ir raidės.

Esminiai žodžiai: epistoliarinis eilėraštis, lietuvių poezija, lenkų poezija, modernizmas, komparatyvistinė literatūra.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/alc.2014.12


Visas tekstas:

PDF