Šatrijos Raganos egodokumentų sąsajos: laiškai ir atsiminimai

Gabija Bankauskaitė - Sereikienė, Karolina Statkevičiūtė

Santrauka


Straipsnyje egodokumentiniu aspektu analizuojami Šatrijos Raganos laiškai, suteikiantys faktinės gyvenimo informacijos, atskleidžiantys asmenybės istoriją, leidžiantys kalbėti ir apie tarpinį žanrą – laišką-autobiografiją arba laiško požanrį – epistolinę autobiografiją. Analizuojamus Šatrijos Raganos laiškus pagrindžia ir atsiminimų apie rašytoją autentika, jie papildo laiškuose atsiskleidusį asmenybės paveikslą. Rašytojos laiškai leidžia kalbėti apie egodokumentų žanrų sąsajas.

Esminiai žodžiai: egodokumentas, žanras, laiškas, atsiminimai, autobiografija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/alc.2014.14


Visas tekstas:

PDF