Laiškas kaip subjektyvumo konceptualizavimo modelis (epistolinio žanro transformacijos XX–XXI a. rusų lyrikoje)

Irina Fadeeva

Santrauka


Subjektyvumo konceptualizacija yra paremta kognityvinių procesų kalbine mediacija, egzistencine patirtimi ir intelektualinėmis pratybomis. Laiškui būdingas dialogas apibrėžia jo semantiką, atvirumą kitai sąmonei ir galimybę pagrįsti savąjį „aš“, t. y. kuria individualią tapatybę. Toks poetinis tekstas, adresuotas skaitytojui ir atviras dialogui, suteikia didžiausią individualaus poetinio „aš“ atsivėrimo galimybę ir tuo pačiu radikaliai su juo nesutinka. Meninis konceptualizavimas, įskaitant ir subjektyvumo meninį konceptualizavimą, visada buvo itin svarbus rusiškoje kultūroje. Straipsnis analizuoja subjektyvumo egzistencinį konceptualizavimą, sąlygojamą egzistencinės komunikacijos. Jis tiria ir lygina Josepho Brodskio ir Dmitrijaus Bykovo tekstus, ieškodamas kokybinių subjektyvumo skirtumų nuo 1970-ųjų iki XXI amžiaus.

Esminiai žodžiai: egzistencinė komunikacija, subjektyvumas, intersubjektyvumas, korespondencija, lyrinis „aš“, dialogas, žanro transformacija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/alc.2014.19


Visas tekstas:

PDF (English)