Laiško funkcijos F. M. Dostojevskio romane Nusikaltimas ir bausmė

Галина Ивановна Романова

Santrauka


Laiško rašymas ir jo perskaitymas naujųjų laikų kūriniuose yra genetiškai susiję su antikinės dramos veikėjais (pasiuntinys, šauklys ir kt.). Šių veikėjų atsisakymas reiškė pokyčius pačiame pasakojime, už scenos vykstančius įvykius pateikiant raštu. Tokią literatūrinę tradiciją plėtoja ir Fiodoras M. Dostojevskis. Romane Nusikaltimas ir bausmė, šalia trumpų dialogų, veikėjai bendrauja ir raštu. Skaitytojo dėmesiui pateikiami laiškai atlieka kompozicinę funkciją, jie leidžia pasakotojui logiškai ir motyvuotai apjungti įvykius, vykusius su skirtingais veikėjais skirtingu metu. Tuo pačiu laiškas talpina savyje keletą siužetinių linijų, glaudžiai susijusių su pagrindine pasakojimo istorija. Laiškas romane taip pat tarnauja kaip būdas pristatyti antraeilių veikėjų istorijas. O reakcija į laišką apibūdina pagrindinį romano veikėją. Laiškų stilius, kurį veikėjai pasirenka rašydami ir perskaitydami, yra meistriškumo ir aukštojo meno, F. M. Dostojevskio išvystyto ankstyvuosiuose savo kūriniuose, ženklas.

Esminiai žodžiai: šauklys, laiškas, kompozicija, siužetas, pasakojimas, religinė-filosofinė problematika.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/alc.2014.21


Visas tekstas:

PDF (English)