Meilė ir draugystė rašytojų epistoliniame palikime (F. M. Dostojevskio susirašinėjimas su žmona Anni ir J. M. Coetzee ir P. Austerio laiškai)

Joanna Mazur

Santrauka


Nedaugelio šiuolaikinių rašytojų kūryboje susirašinėjimas užima svarbią vietą. Šių dienų autoriai kaip komunikacijos priemonę dažnai renkasi internetą ir el. paštą ir atsisako tradicinio laiško voke. Išimtiniu atveju galima laikyti Johno Maxwello Coetzee ir Paulo Austero susirašinėjimą. Nors jie gyvena skirtinguose žemynuose, juos jungia laiškai, kurie buvo išleisti atskira knyga, pavadinta Here and Now [Čia ir dabar]. Laiškuose jie kalba apie viską: meilę, politiką, filosofiją, meną ir net mirtį. Būtent ten pirmą kartą atskleidžiamas J. M. Coetzee asmeninis gyvenimas. Pranešimo tikslas yra palyginti šiuolaikinių rašytojų susirašinėjimą su Fiodoro M. Dostojevskio laiškais jo žmonai Annai, kurią jis vadino savo amžina drauge.

Esminiai žodžiai: epistolografia, Dostojevskis, Coetzee, Austeras, draugystė, meilė.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/alc.2014.22


Visas tekstas:

PDF (English)