El. laiškas nėra/yra laiškas: susirašinėjimo etnografia ir laiškų bei el. laiškų saugojimo praktika

Iva Pleše

Santrauka


Trumpai apžvelgęs laišką kaip antropologinį/etnologinį subjektą Kroatijos kontekste, straipsnis tiria laiškų ir el. laiškų išsaugojimo praktikas. Straipsnio pavadinimas nurodo į du galimus galvojimo apie el. laiškus būdus. Pasak paplitusios nuomonės, laiškai negali būti išsiųsti el. pašto sistemos. Tai leidžia daryti išvadą, jog asmeniniai tekstai privalo būti susieti su vienu iš dviejų komunikacijos tipų. Viena teksto rūšis yra susijusi su popieriniu laišku, jo materialumu ir kitomis savybėmis, kita – su el. laišku. Straipsnio autorė bando įrodyti, jog toks suskirstymas yra pernelyg paprastas.

Esminiai žodžiai: susirašinėjimo praktika, laiškas, el. laiškas, išsaugojimas, etnologija/etnografija, Kroatija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/alc.2014.23


Visas tekstas:

PDF (English)