Balys Sruoga – Thomas’o MacGreevy, Williamo Blake’o, Samuelio Becketto keliu. Kodėl ne?

Neringa Markevičienė

Santrauka


Remiantis skaitmeninių archyvų, leidimų, projektų, kolekcijų kūrėjų, teoretikų ir praktikų darbais, straipsnis siekia pagrįsti lietuviško laiškų leidimo elektroniniu būdu reikalą. Kokius laiško sluoksnius, paprastai nematomus popieriniame leidime, išryškina skaitmeninė perspektyva? Ar tikrai egzistuoja vienintelis laiško pavidalas – toks, kokį matome tradiciškai parengtuose Raštų leidimuose? Ką skaitytojas sužinotų, jei turėtų galimybę matyti ne vieną, o bent kelis laiško variantus? Ar skaitytojas norėtų tapti lygiaverčiu redaktoriaus bendrakeleiviu? Remiantis genetinės kritikos, takiosios tekstologijos teikiamomis galimybėmis, pristatomi lietuvių rašytojo klasiko Balio Sruogos laiškų leidimo elektroniniu būdu metmenys.

Esminiai žodžiai: duomenų bazė, skaitmeniniai archyvai, laiškai, elektroninis redagavimas, Balys Sruoga.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/alc.2014.24


Visas tekstas:

PDF