„Niekada ir niekame nenusileisk Orientalui“ – Kito įvaizdis Anthony Trollope‘o laiškuose

Barbara Ludwiczak

Santrauka


Šiuo straipsniu siekiama parodyti Kito įvaizdį anglų rašytojo, žurnalisto, pašto darbuotojo, o taip pat pašto dėžutės išradėjo bei pašto tarnybos reformatoriaus Anthony Trollope‘o laiškuose. Pavadinime panaudota citata yra nuoroda į A. Trollope‘o pastabą apie egiptietį politiką Nubarą Pashą, su kuriuo rašytojas derėjosi dėl pašto pristatymo. Pirmoji straipsnio dalis aprašo Pašto paslaugų sutartį, t. y. pašto pristatymo greitį ir įkainius, ir A. Trollope‘o (kaip anglo) požiūrį į šį reikalą. Čia bus pasitelkta pokolonialinė perspektyva.

Antroje straipsnio dalyje bus analizuojamas A. Trollope‘o požiūris į skirtingus Kitus – britų kolonijų gyventojus, airius ir kosu žmones. Bus aptarti korespondencijoje aptinkami neigiami ir rasistiniai pasisakymai. Trečioje dalyje kalbama apie Kito įvaizdį A. Trollope‘o kūrinyje Letters to the Examiner (Laiškai tikrintojui) ir jo laiškuose, parašytuose iš Afrikos, kuriuose išryškėja Kito įvaizdis, skirtingai atsispindintis privačiuose, oficialiuose ir literatūriniuose laiškuose.

Esminiai žodžiai: Trollope‘as, korespondencija, orientalizmas, rasizmas, kolonializmas, Kitas, paštas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/alc.2014.04


Visas tekstas:

PDF (English)