Anoniminio laiško vaidmuo konstruojant rasizmą Juliano Barneso romane Arthuras & George‘as

Oksana Weretiuk

Santrauka


Straipsnio tikslas yra pristatyti Juliano Barneso romane Arthuras & George‘as aptinkamo rasizmo pokolonialinę interpretaciją. Kūrinys vaizduoja augančią rasistinę antipatiją indų kilmės pastoriaus George‘o Edalji šeimai. Romano autorius parodo, jog kitokia, tamsesnė odos spalva tampa pakankamu pagrindu pastorių apkaltinti – ne tik vietinėje bendruomenėje, bet visoje britų visuomenėje, įskaitant tokias valstybines įstaigas kaip policija, teismai ir net vyriausybė. Pasitelkęs anoniminius laiškus, J. Barnesas rasizmo nevaizduoja kaip atviros diskriminacijos ar agresijos Kitam, kūrinyje jis greičiau yra nematomas, besislepiantis po oda.

Esminiai žodžiai: Viktorijos laikų rasizmas, anoniminiai laiškai, pokolonialinė kritika, istorinis romanas, Arthuras Conanas Doyle‘as.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/alc.2014.06


Visas tekstas:

PDF (English)