Literatūros almanacho Varpai epitekstas: autorių laiškai

Vytautas Martinkus

Santrauka


Straipsnyje svarstomas epistolikos paratekstualumas. Tyrimo objektas – literatūros almanacho Varpai 29-asis numeris (2013), kuriame paskelbta daugiau nei šimto rašytojų laiškai. Leidinio redaktoriui jie rašyti 1988–2013 metais. Lietuvoje gyvenančių ir išeivių rašytojų laiškai aptariami kaip visų išleistų almanacho numerių parateksto dalis – epitekstas, kuris praplečia Varpuose publikuotų peritekstų ir tekstų reikšmes, veikia skaitytojų įvertinimus.

Esminiai žodžiai: epitekstas, laiškas, literatūros almanachas, paratekstas, peritekstas, tekstas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/alc.2014.07


Visas tekstas:

PDF