Anglų, rusų ir ukrainiečių rašytojų laiškai – romantinio orientalizmo sudėtinė dalis

Iryna Pupurs

Santrauka


Orientalo sukūrimas yra viena iš svarbiausių romantizmo sudėtinių dalių. Rytietis kitas yra suvokiamas iš keliautojo, piligrimo, mokslininko ir politinio kalinio perspektyvos. Veikiamas šių socialinių veiksnių ir autoriaus meninių priemonių, orientalo romantizavimas įgauna skirtingas formas. Šis komparatyvine ir imagologine metodologija paremtas straipsnis siekia apibūdinti poetinius romantizuoto orientalo bruožus, žvelgiant į anglų, rusų ir ukrainiečių romantikų kūrinius. Straipsnis analizuoja sero Williamo Joneso indėno, A. Odoevskio ir A. Bestuževo-Marlinskio sibiriečio, A. Puškino, A. Bestuževo - Marlinskio, M. Lermontovo ir J. Polonskio kaukaziečio ir T. Ševčenkos stepių gyventojo įvaizdžius. Ypatingas dėmesys atkreipiamas į stereotipų vaidmenį.

Esminiai žodžiai: orientalo romantizavimas, Kitas, „keliautojo“, „mokslininko“ ir „tremties“ pozicija, stereotipas, epistoliarinė medžiaga.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/alc.2014.08


Visas tekstas:

PDF (English)