Rūpesčiai dėl literatūros Antano Vaičiulaičio laiškuose Alfonsui Nykai-Niliūnui

Ilona Čiužauskaitė

Santrauka


Straipsnyje aptariami Antano Vaičiulaičio (1906–1922) ir Alfonso Nykos - Niliūno epistolinio bendravimo modeliai ir jų sąsajos, remiantis šių autorių laiškais. 1948 m. užsimezgusi epistolinė bičiulystė truko beveik visą gyvenimą, išskyrus sunkiai paaiškinamą didelį tylos tarpsnį (1964–1684 m.). Susiklosčius skirtingoms gyvenimo sąlygoms, laiškai tampa kultūrine-literatūrine institucija, formuojančia ir veikiančia literatūros procesą. Straipsnyje mėginama pažiūrėti, kaip užimamos oficialios pozicijos (A. Vaičiulaitis buvo Aidų redaktorius, o A. Nyka - Niliūnas darbavosi Literatūros lankuose) rodo šių autorių požiūrį į literatūros reiškinius, kaip diskusijas apie vienas kito tekstus keičia literatūros procesų vertinimas.

Esminiai žodžiai: Antanas Vaičiulaitis, Alfonsas Nyka - Niliūnas, Aidai, epistolika, literatūrinės patirtys, rūpesčiai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/alc.2014.09


Visas tekstas:

PDF