No 8 (2017)

Kultūrų tiltai ir patiltės

Turinys

Articles

Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldos ir giesmės: tarp tradicijos ir naujovių PDF
Alfonsas Motuzas
Muzika Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Žodžio kūryboje – tiltas ar patiltė? PDF
Rūta Brūzgienė
Maironio poezijos „patiltė“ – politinės satyros PDF
Manfredas Žvirgždas
Nuo Kuprelio iki Kentauro: mitopoetinės Igno Šeiniaus potekstės PDF
Eugenijus Žmuida
Vakarų kultūros įvaizdžių reikšmė Denis Diderot poemose „Kelias iš Kionigsbergo į Mėmelį“ ir „Kelionė apledėjusia Dauguva“ PDF
Genovaitė Dručkutė
„Triumfuojanti Moteris“ ir „vergė nelaisvėje“ – dvi vieno įvaizdžio variacijos (Octave‘o Mirbeau Kunigas Žiulis ir Vinco Mykolaičio- Putino Altorių šešėly) PDF
Vytautas Bikulčius
„Laiškai“ iš Paryžiaus – prancūzų kultūros recepcija tarpukario Lietuvoje PDF
Neringa Klišienė
Per lūžtantį tiltą: Lietuvos SSR rašytojų sąjungos ir SSRS rašytojų sąjungos skyrybos 1989 metais PDF
Vytautas Martinkus
Lagerių ir tremties pasaulio tiltai lietuvių tremtinių prisiminimuose PDF
Monika Pokorska - Iwaniuk
Poezijos vertimai: XX amžiaus gruzinų poezija rusų kalba PDF (English)
Nino Tsereteli
Dereko Walcotto Sapnas ant Beždžionės kalno (1967): kultūras sujungianti pjesė ir Karibų kreolų poetikos pirmtakė PDF (English)
Angelica Fei
Svetimtaučio personažo, arba kito problema pokolonijinėje gruzinų literatūroje PDF (English)
Mariam Miresashvili